Slutpriser årets skörd

Årets skördeleveranspriser för spannmål, oljeväxter och trindsäd är klara och presenteras här nedan för två separata geografiska områden.

Notera att priserna inkluderar kontraktstillägg för dem som valt att teckna Leveransavtal med oss senast den 15 juni 2019.

För höst- och vårvete, även fodervete, är vid första avräkningstillfället efter skörd, positiva regleringar för bl.a. protein och falltal gjorda som höjer slutpriset ytterligare.

Slutreglering och utbetalning av merbetalning sker per omgående för alla grödor.

Slutpriser för 2019 års skörd


Skördeområde (alla priser i kr/kg)

Artikel Sverige Värmland
Höstvete Kvarn 1,47 1,34
Vårvete Kvarn 1,49 1,34
Fodervete 1,43 1,28
Maltkorn 1,55 1,39
Foderkorn 1,33 1,19
Grynhavre 1,51 1,42
Foderhavre 1,30 1,22
Höstråg 1,27 1,17
Rågvete 1,35 1,20
Foderärt 2,10 1,92
Åkerböna 1,90 1,72
Oljeväxter 3,70 3,52
Maltkorn KRAV 2,59 2,52
Höstvete Kvarn KRAV 2,46 2,39
Vårvete Kvarn KRAV 2,66 2,58
Fodervete KRAV 2,00 1,88
Foderkorn KRAV 1,89 1,78
Foderhavre KRAV 2,00 1,89
Grynhavre KRAV 2,90 2,85
Foderärt KRAV 3,30 3,17
Åkerböna KRAV 3,70 3,60
Oljeväxter KRAV 8,65 8,54
Rågvete KRAV 1,90 1,76
Höstråg KRAV 1,59 1,59


Slutpriser skörd 2019 redovisade inkl ev kontraktstillägg. Frakt-, kvalitets-, SFO och SLF regleringar frånräknas ovan priser.