Slutpriser årets skörd


December 2022

Härmed presenterar Swedish Agro årets slutpriser på Skördeavtal för skördeperioden 2022!

Priserna presenteras fritt levererat våra anläggningar för mottagning av spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. Inga ortskorrigeringar görs vid leveranser till någon av våra anläggningar. Vi köper samtliga konventionella grödor och dessa kan alla levereras till våra anläggningar.

De priser vi presenterar för skördeperioden är historiskt höga.  

Slutavräkning enligt nedan priser sker per omgående.

Notera speciellt att :

  • Kvarnvete omklassas inte till fodervete pga låg proteinhalt
  • Vi har tillägg för hög proteinhalt och falltal i fodervete
  • Vi köper Åkerbönor och Foderärter såväl i skörd som på eftersäsong

När du säljer din spannmål till oss finns några olika möjligheter som kan fördelas enligt följande:

  • Skördeavtal med  en kontrakterad volym i skörd. Delbetalning vid leverans och slutbetalning i december skördeåret.
  • Inlagringsavtal med leverans vid skörd, delbetalning vid leverans, där du sedan själv väljer när varan slutligt säljs i sin helhet eller i delposter till oss.
  • Fastprisavtal med en uppgjord kvalité, leveransperiod och pris, i skörd och efter skörd.

Ovan avtalsvarianter kan kontrakteras på volym och tid enligt våra villkor och dina önskemål – välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

Slutpriser för 2022 års skörd

 

Artikel Sverige Värmland
Kvarnvete 3,19 3,03
Vårvete Kvarn 3,93 3,84
Fodervete 3,05 2,84
Maltkorn 3,53 3,44
Foderkorn 2,90 2,74
Grynhavre 3,23 3,14
Foderhavre 2,65 2,54
Råg 2,95 2,89
Rågvete 2,83 2,74
Foderärt 3,94 3,78
Åkerböna 3,90 3,73
Oljeväxter 6,86 6,75
KRAV Kvarnvete 4,20 4,04
KRAV Vårvete 4,50 4,34
KRAV Fodervete 3,79 3,78
KRAV Foderkorn 3,40 3,28
KRAV Maltkorn 4,60 4,44
KRAV Foderhavre 2,99 2,94
KRAV Foderärt 6,19 6,07
KRAV Åkerböna 6,09 6,07
KRAV Oljeväxter 10,16 10,00
KRAV Rågvete 3,41 3,00
KRAV Råg 3,11 3,10
KRAV Grynhavre 3,58 3,60

 

Priserna ovan är inklusive kontraktstillägg för dem som tecknat ett skördeavtal med oss senast den 31 maj 2022.