Ensileringsmedel


Ensilering handlar helt enkelt om att konservera och förvara fodergrödor på ett sådant sätt att ett högt näringsvärde, den hygieniska kvaliteten och smakligheten bevaras en längre tid. 

De fasta kostnaderna är desamma för att lägga in ett bra som för att lägga in ett dåligt ensilage i silon. Genom att tillsätta ensileringsmedel begränsas näringsförlusterna och tillväxten av oönskade bakterier. Lagringsstabiliteten ökar och risken för varmgång vid uttag minskar. Ensileringsmedel är en gynnsam investering för ett bra grovfoder. 

Swedish Agro tillhandahåller ett komplett sortiment av salter, syror och bakteriepreparat.

Fördelar med att använda ensilerings- och konserveringsmedel

 

  • Snabb pH-sänkning bidrar till mindre näringsförluster eftersom cellandningen som förbrukar energi avstannar. Det är den lättlösliga energin som är viktig att bevara.
  • Snabb pH-sänkning ger en snabb start på ensileringsprocessen och bevarar även proteinkvalitén bättre. Vom-stabila proteinet (AAT) ökar på bekostnad av det lättlösliga proteinet (PBV). Det kan innebära mindre andel kraftfoder till djuren.
  • Säkrar ensilagets hygieniska kvalitet vilket ger en högre lagringsstabilitet. Motverkar oönskade bakteriers tillväxt som annars skulle ha stört ensileringsprocessen.
  • Försök visar gång på gång att korna konsumerar mer kg TS av ensilage med tillsatsmedel, än utan.
  • ”Försäkringspremie”. Det är stora värden som kan gå till spillo om ensileringsprocessen inte fortgår som den ska.

 

Olika typer av ensileringsmedel


 

SALTER

KOFA LP, KOFA STABIL, KOFA ULTRA

KOFA-produkterna är varken frätande eller korrosiva och blir därmed mer användarvänliga än syrabaserade medel. KOFA LP är mycket effektiv mot sporer och smörsyrajäsning. KOFA LP spränger inte växtcellen, så som en syrabaserad produkt gör och minimerar därmed näringsförluster via pressvatten. KOFA STABIL fungerar som en svamp- och mögelhämmare. Det är därmed den bästa produkten till majsensilage, helsädeensilage och torrare gräsensilage. Varmgångsproblemen minskar och därmed minskar även energiförlusterna i silon. KOFA ULTRA är en gasverkande produkt för upp till 70% ts-halt. Produkten passar för såväl balensilage som för inläggning av grönmassa i korv samt i plansilo.

 


SYROR 

GrasAAT Plus, GrasAAT SX, GrasAAT Feed

GrasAAT är samlingsnamnet på Addcons syrabaserade ensileringsmedel för alla typer av vall- och helsädesensilage. GrasAAT-produkterna har det högsta innehållet av myrsyra på den svenska marknaden. Myrsyran i produkterna ger en omedelbar pH-sänkning i grönmassan och  förhindrar tillväxt av clostridier och andra oönskade mikroorganismer så att ensileringsprocessen kan fortgå obehindrat. GrasAAT-produkterna innehåller en kombination av propionsyra och natriumbensoat/sorbinsyra som har bättre effekt på jäst och mögel än enbart propionsyra. Den unika kombinationen hämmar effektivt svampar och mögel i grönmassan och bidrar till ett mer värmestabilt ensilage och till ett bättre näringsutbyte. GrasAAT SX är tillåtetbedömd enligt KRAV.

 


BAKTERIEPREPARAT

BioStabil Plus, BioStabil Majs

Det finns två huvudtyper av bakterier: Homofermentativa mjölksyrabakterier, som är specialicerade på att bilda mjölksyra och sänka pH-värdet snabbt och heterofermentativa mjölksyrabakterier, som förutom mjölksyran även bildar ättiksyra och omvandlar mjölksyra till ättiksyra, som i sin tur motverkar jäst- och mögeltillväxt. Därmed hindras varmgång i ensilaget. Tillsättning av mjölksyrabakterier sänker naturligt pH-nivån i ensilaget, men kräver en sockerrik gröda. Biostabil-produkterna är tillåtetbedömda och godkända enligt KRAV.


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare