Mineralgödsel

PRODUKT Form


Sortimentslista 
 

N-produkter  
YaraLiva Kalksalpeter Granulerad
YaraLiva Nitrabor Prillad
Axan® Yara Granulerad
Imp NS 27-4 Granulerad
Sulfan Yara Granulerad
Suprasalpeter N27 Yara Granulerad

Imp N34

Prillad
Urea Prillad
P, PK, K-produkter  
Yara Superfosfat, P20 Granulerad
Polysulphate Yara Kornad
Yara PK 11-21 Granulerad
Imp Kalisalt Granulerad
Imp Patentkali (Kalimagnesia)* Granulerad
Imp Kaliumsulfat* Granulerad
NK, NP NPK-produkter  
Unika Kali* Yara Prillad
Unika Calcium* Yara Granulerad
YaraMila 22-0-12 Granulerad
YaraMila 20-5-10 Granulerad
YaraMila 21-3-10 Granulerad
YaraMila 21-4-7 Granulerad
YaraMila 22-6-6 Granulerad
YaraMila 24-4-5 Granulerad
YaraMila 26-3-5 Granulerad
YaraMila Raps Granulerad
YaraMila ProBeta Granulerad
YaraMila ProMagna 8-5-19* Granulerad
YaraMila ProMagna 11-5-18* Granulerad
Imp MAP Granulerad
YaraMila 8-10,5-20 Mn Granulerad
Övrigt  
Imp Kiserit Granulerad
Besal Granulerad

* Klorfattig, <1% klor (Cl)

Vi saluför även flytande gödning, vid intresse kontakta din säljare.

Vid behov av småsäck 25 kg, kontakta din Swedish Agro-säljare för sortiment. All småsäck levereras från Åhus.

Imp = Importvaror, ej Yaras sortiment. 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare