Mineralgödsel

Produkt Form

Gödselåret 2018-2019

Sortimentslista mineralgödsel

 

Jordbrukssortimentet

 

N-produkter  
YaraLiva Kalksalpeter Granulerad
YaraLiva Nitrabor Prillad
Axan® Yara Granulerad
Imp NS 27-4 Granulerad
Sulfan Yara Granulerad
Suprasalpeter N27 Yara Granulerad

Imp N34

Prillad
Urea Prillad
P, PK, K-produkter  
Yara Superfosfat, P20 Granulerad
Polysulphate Yara Kornad
Yara PK 11-21 Granulerad
Imp Kalisalt Granulerad
Imp Patentkali (Kalimagnesia)* Granulerad
Imp Kaliumsulfat* Granulerad
NK, NP NPK-produkter  
Unika Kali* Yara Prillad
Unika Calcium* Yara Granulerad
YaraMila 22-0-12 Granulerad
YaraMila 20-5-10 Granulerad
YaraMila 21-3-10 Granulerad
YaraMila 21-4-7 Granulerad
YaraMila 22-6-6 Granulerad
YaraMila 24-4-5 Granulerad
YaraMila 26-3-5 Granulerad
YaraMila Raps Granulerad
YaraMila ProBeta Granulerad
YaraMila ProMagna 8-5-19* Granulerad
YaraMila ProMagna 11-5-18* Granulerad
Imp MAP Granulerad
YaraMila 8-10,5-20 Mn Granulerad
Övrigt  
Imp Kiserit Granulerad
Besal Granulerad

* Klorfattig, <1% klor (Cl)

Swedish Agro saluför även Flytande gödning, vid intresse kontakta din säljare.

Vid behov av småsäck 25 kg kontakta din Swedish Agro säljare för sortiment. All småsäck levereras från Åhus.

Imp = Import varor ej Yara sortiment.