Höstraps


Artemis
Artemis är en högavkastande höstrapshybrid provad i Danmark under två år. Sorten har snabb tillväxt, god drösfasthet och hög motståndskraft för sjukdomar.

Fencer
Fencer är en välbeprövad sort som varit med i de svenska försöken sedan 2015. Försöken har visat på riktigt bra avkastning, och då speciellt i Skåne. Fencer har bra tillväxt på hösten och passar därav för senare sådd. Det låga växtsättet och bra stjälkegenskaper gör att sorten inte har en tendens att lägga sig. Fencer är en frisk sort då den är dubbelt phoma-resistent. 

DK Explicit
DK Explicit är en av marknadens bästa hybridsorter. Sorten har en hög oljehalt samt hög avkastning. Den lämpar sig väl för tidig till normal sådd då den har måttlig tillväxt på hösten. Sorten har god resistens mot drösning i samband med mognad. 

PR44D06
En dvärghybrid med hög oljehalt och tidig skörd. PR44D06 fungerar bra från tidig till normal sådd. Den visar ringa tendens till förväxning för invintring och har mycket god vinterhärdighet. I och med den goda vinterhärdigheten och tidiga mognaden finns möjligheten till längre såfönster.
 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.