Höstraps


Artemis
Artemis är en högavkastande höstrapshybrid provad i Danmark under två år. Sorten har snabb tillväxt, god drösfasthet och hög motståndskraft för sjukdomar.

Fencer
Fencer är en välbeprövad sort som varit med i de svenska försöken sedan 2015. Försöken har visat på riktigt bra avkastning, och då speciellt i Skåne. Fencer har bra tillväxt på hösten och passar därav för senare sådd. Det låga växtsättet och bra stjälkegenskaper gör att sorten inte har en tendens att lägga sig. Fencer är en frisk sort då den är dubbelt phoma-resistent. 

DK Expansion
DK Expansion är en högavkastande sort med mycket god stjälkstyrka och högt oljeinnehåll. Dess kompakta och lugna växtsätt på hösten gör att den lämpar sig för normal till sen sådd. DK Expansion har bra vinterhärdighet. Med bra stjälkegenskaper och högt sittande sidoskott ger det bra förutsättningar för en säker och effektiv skörd. Mottaglighet mot svampsjukdomar är dessutom låg.

SY Iowa  
Hybrid med medelsnabb utveckling på hösten. Sorten är medelhög med god stjälkstyrka. Har högt oljeinnehåll, hög fröskörd och en god drösfasthet.

PT256
Stabil och högavkastande sort med 3 års genomsnittligt medelvärde på 104. Sorten är mycket lämplig för tidig sådd, då den har en måttlig hösttillväxt. Strålängden är medellång vilket gör den lämplig för 
direktskörd. PT256 har låg mottaglighet för svampsjukdomar.

DK Explicit
DK Explicit är en av marknadens bästa hybridsorter. Sorten har en hög oljehalt samt hög avkastning. Den lämpar sig väl för tidig till normal sådd då den har måttlig tillväxt på hösten. Sorten har god resistens mot drösning i samband med mognad. 

PR44D06
En dvärghybrid med hög oljehalt och tidig skörd. PR44D06 fungerar bra från tidig till normal sådd. Den visar ringa tendens till förväxning för invintring och har mycket god vinterhärdighet. I och med den goda vinterhärdigheten och tidiga mognaden finns möjligheten till längre såfönster. 

SY Alibaba
SY Alibaba är en frisk sort med flexibelt såfönster för bra rotutveckling på hösten samt bra vinterhärdighet. Sorten är klumprotstolerant och har mycket bra motståndskraft mot flera svampsjukdomar.

Compass
Compass är en hybrid med mycket hög råfetthalt och fröskörd, vilket gör att den tillhör de bästa sorterna. Övervintringen är också god i de nordiska förhållandena, och passar bra i södra och mellersta Sverige. Compass är relativt lång men den har en utmärkt stjälkstyrka.