Höstvete


Pondus NYHET 2021

Bland de sorter med högst avkastning i försöken under skörd 2020
 

Fodervete

 

Kalmar Produktblad

 • Hög avkastning och bra stråstyrka
 • Hög resistensprofil
 • Kan odlas på alla jordtyper
 • Bra vinterhärdighet och är av bestockningstyp
 • Bör ej odlas på vattensjuka arealer

 

Mariboss

 • Högavkastande fodervete som varit med flera år
 • Robust, frisk med bra stråstyrka och långt strå
 • Lämpar sig att så på de flesta jordar
 • Bestockare som bygger sin avkastning genom ett högt antal ax/m2, gynnas därför av tidig sådd

 

Torp

 • Högavkastande fodervete som har legat i odling ett par år
 • Lämpar sig för tidig sådd
 • Frisk sort med bra stråstyrka och kort strå
 • Många kärnor per ax 

 

Totem

En högavkastande foder- och etanolvetesort. Sorten är av axtyp, d.v.s. att den sätter många kärnor per ax. Har prövats under ett år med få försök och finns i mycket begränsad tillgång i år. 

 

Informer

 • Stråstyv sort med stora ax och hög tkv

 

BrödvetePraktik

 • Bra avkastning med medeltidig mognad
 • Kortvuxen med bra stråstyrka
 • Hög proteinhalt och högt falltal

 

Ellvis

 • Gammal trotjänare
 • Bra övervintring och medelavkastning
 • Medellångt strå med bra stråstyrka
 • Har hög proteinhalt och högt falltal

 

Julius

 • God avkastning och mognar något senare än medel
 • Bra övervintring, långt strå med bra stråstyrka
 • Har stor kärna, hög proteinhalt och högt falltal

 

RGT Reform

 • Bra övervintring
 • Något kortare strå och bra stråstyrka
 • Hög rymdvikt, tusenkornvikt och högt falltal
 • Många kärnor per ax
   

Etana

 • Högavkastande kvarnvetesort som passar i hela Sverige
 • God vinterhärdighet
 • Hög tusenkornvikt

FRÖBEHANDLING MED MIKRONÄRING PÅ UTSÄDET


Swedish Agro kan som föregående år erbjuda er kunder möjligheten att köpa en del utsäde "betat" med MANGAN. 

Dock krävs att detta beställs innan den 1 augusti. Det kan beställas i följande vetesorter: Mariboss, Praktik, Ellvis och Julius.

Mikronäringsbehandlat utsäde kan vara aktuellt i alla stråsädesgrödor. Många faktorer påverkar behovet, bl.a. gröda, jordart, jordbearbetningssystem, jordanalyser, pH, mullhalt, jordtemperatur etc.

I de flesta fall motsvarar en behandling av utsädet en sprutning. Finns extrema behov kan dock kompletterande sprutningar bli nödvändigt.

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.