Majs

Sorter


Se hela vårt majssortiment här 
 

Emmerson FAO 150

 • Mycket tidig sort 
 • Hög stråstyrka och snabb tillväxt på våren
 • Har för sin tidiga mognad en hög skörd och bra fiberkvalitet
 • Kolven mognar väldigt tidigt och restplantan avmognar snabbt
 • Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent
 • "Dry down"-typ
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn

 

Yukon FAO 170

 • Medeltidig sort
 • Medel tillväxt på våren
 • Hög stärkelseskörd med bra fiberkvalitet
 • Har visat god resistens mot fusarium, bra stjälkstyrka och är en ”dry down”-typ
 • Fungerar både som kärnmajs och ensilagemajs
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn

Schobbi FAO 190

 • Medelsen sort
 • En omtyckt majssort med en mycket hög stärkelsehalt och bra fiberkvalitet
 • En pålitlig sort som har odlats i några år
 • "Stay green"-typ
 • Betning: Redigo M + Maisguard

 

Belami FAO 200

 • Sen sort
 • Hög stråstyrka och stor kolvandel
 • "Stay green"-typ
 • Betning: Redigo M + Maisguard

 

LG 31.207 FAO 205

 • Sen sort
 • Hög stråstyrka och snabb tillväxt på våren
 • "Stay green"-typ
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn

 


FAO-tal

Anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd.
+ 50 ger cirka 8-10 dagar i senare mognad.
 

 

 


 

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.