Ekologiskt vårutsäde

Sorter


Feedway  foderkorn Produktblad

 • Nyhet med hög avkastning
 • Medeltidig mognad
 • Frisk sort
 • Hög sortering
 • MLO- och dubbel nematodresistens
   

Symphony – gryn- och foderhavre Produktblad

 • Relativt ny sort på marknaden som har hävdat sig bra i försök, håller ofta genomsnitt i avskastning
 • Långt styvt strå
 • Grynfärg vit och högt proteininnehåll
 • Låg skalandel
 • God kärnkvalitet


Thorus  bröd- och fodervete Produktblad

 • Hög avkastning
 • Låg mottaglighet för gulrost
 • Stråstyv
 • Passar både som kvarn- och fodervete
   

Daisy  foderåkerböna Produktblad

 • Brokblommig med hög avkastning
 • Mycket god stjälkstyrka
 • Tidig till medeltidig mognad

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.