Majs

 

FAO-tal

Anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd.

+50 ger cirka 8-10 dagar i senare mognad.

 

Sorter

 

Yukon FAO 160

 • Sorten är tidig.
 • Sorten har en hög stärkelsehalt med bra fiberkvalitet.
 • Sorten har visat god resistens mot fusarium. Bra stjälkstyrka och är en ”dry-down” typ.
 • Fungerar både som kärnmajs och som ensilagemajs.

 

Ambition FAO 180

 • Ambition är en relativt tidig sort.
 • Sorten har mycket högt stärkelseinnehåll och högt energiinnehåll.
 • Sorten är robust, stresstolerant och tål tuffa på-frestningar. En mycket stabil sort, vilket garanterar en hög avkastning.
 • Plantan är medel staygreen och med bra stjälkstyrka.
 • Sorten fungerar både som ensilagemajs och kärnmajs.

 

Emmerson FAO 150

 • Emmerson är en mycket tidig sort..
 • Detta gör att odling även fungerar på lite kallare lokaler.
 • Emmerson har för sin tidiga mognad en hög skörd och bra fiberkvalitet.
 • Kolven mognar väldigt tidigt och restplantan avmognar snabbt.
 • Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas, eller där sådden sker sent.

 

Gatzby FAO 190

 • En allroundsort med hög avkastning och goda odlingsegenskaper.
 • Sorten kan användas både som ensilagemajs och kärnmajs. För att lyckas som kärnmajs bör sorten sås i tidiga lägen.

 

Nordic Star FAO 190-200

 • En majssort med flera goda egenskaper.
 • Den har en snabb etablering på våren
 • Bra stråstyrka och hög kolvandel
 • Tidig inlagring av stärkelse samt är frisk.

 

Schobbi FAO 200

 • En omtyckt majssort med en mycket hög stärkelseskörd och bra fiberkvalitet. 
 • En pålitlig sort som odlats några år.

 

Osterbi FAO 200

 • En majssort som odlats flera år och visar en hög stärkelseavkastning.
 • Sorten är relativt lång i kombination med bra stjälkegenskaper och god smältbarhet.
 • En något senare sort.

 

Amagrano FAO 200

 • En majssort med hög avkastning och stärkelseskörd.
 • Sorten kan användas både som ensilagemajs och kärnmajs. För att lyckas med kärnmajs bör sorten sås i tidiga lägen.

 

SY Skandik FAO 210

 • Högt utbyte av god kvalitet - speciellt i torra områden
 • Mycket bra balans mellan energi och stärkelseutbyte
 • Utmärker sig med tidig inlagring av stärkelse
 • Frisk och stabil sort med bra stjälkstyrka

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.