Oljerättika

Sorter

 

Guillotine Produktblad, Blågul MFO-blandning Produktblad

  • Djupt och förgrenat rotsystem som luckrar jorden och motverkar markpackning
  • Motverkar effektivt urlakning av kväve som måste mineraliseras under perioden från skörd till vinter
  • Kan användas som mellangröda och för att reducera nematoder
  • Utvintrar under normala förhållanden
  • Optimalt sådjup är 2-3 cm i en bra såbädd

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare