Vårkorn

Sorter

 

RGT Planet  malt, foder Produktblad

 • Högavkastande vårkorn med bra stråstyrka och medellångt strå
 • Sorten är MLO-resistent

 

Highway  foder Produktblad

 • Högavkastande vårkorn med MLO-resistens
 • Sorten har normallångt strå med bra stråstyrka

 

Feedway  foder Produktblad

 • Nyhet med hög avkastning
 • Medeltidig mognad
 • Frisk sort
 • Hög sortering
 • MLO- och dubbel nematodresistens
   

Severi – foder Produktblad

 • Högavkastande 6-radskorn som går att odla på marker med lägre pH-värde
 • Sorten är relativt lång och stråstyv med en god sjukdomsresistens
 • Tidig mognad

 

Ellinor  malt, foder Produktblad

 • Ny maltkornsort med hög utbytespotential - väntar på godkännande
 • Medeltidig frisk sort som är MLO-resistent

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.