Vårkorn

Sorter

 

Skyway  Maltkorn Produktblad

 • Ny mycket högpresterande sort med maltpotential
 • Lämplig för alla jordtyper 
 • Medel stråstyrka
 • MLO- och dubbel nematodresistens
   

RGT Planet  malt, foder Produktblad

 • Stabilt avkastande vårkorn med bra stråstyrka och medellångt strå
 • MLO- och dubbel nematodresistens
 • Erkänt maltkorn
 • Medeltidig mognad
   

Laureate  malt Produktblad

 • Högpresterande erkänd maltkornsort
 • Hög sortering
 • Låg mottaglighet för sjukdomar
 • Medel stråstyrka
   

Feedway  foder Produktblad

 • Hög avkastning
 • Tidig mognad
 • Frisk sort
 • MLO- och dubbel nematodresistens
   

Severi – foder Produktblad

 • Högavkastande 6-radskorn som går att odla på marker med lägre pH-värde
 • Sorten är relativt lång och stråstyv med en god sjukdomsresistens
 • Tidig mognad

   

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare