Vallfrö


Som djurhållare är det viktigt att välja rätt vallfröblandning som uppfyller djurens behov och därmed ger ett maximalt utbyte. Som mjölk- och köttproducent är det viktigt att få ut så mycket näringsämnen som möjligt, sorterna i våra vallfröblandningar är utvalda fär att kunna producera det. Det är viktigt att välja rätt vallfröblandning för gårdens förutsättningar.

Swedish Agros vallfrösortiment är uppbyggt på tre grunder:

  1. Intensiv vallproduktion - bör skördas tidigt och ofta
  2. Torktåliga vallfröblandningar - för flerårig vall på torkkänsliga marker
  3. Traditionell vallodling - stabil och odlingssäker med brett skördefönster samt vinterhärdig
     

Här kan du läsa mer om hela vårt vallfrösortiment

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare